ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ от PICKBOX

PICKBOX d.o.o, Радничка 50, Загреб (наричана по-долу “PICKBOX“) защитава личните ви данни според общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС.
PICKBOX осъзнава важността и сигурността на данните на потребителите и всички, които се свързват с нас, затова целта ни е да предоставим защита за всичките ни действия и прилагаме последователни политики и процедури.

Тази декларация за защита на поверителността ще ви информира относно практиките на защита и възможностите за избор на метод на събиране и използване на личната ви информация. Тази декларация за защита на поверителността се прилага за всички уебсайтове, домейни, услуги, приложения, продукти и служители на PICKBOX.
Моля, проверявайте от време на време декларацията за защита на личните данни на PICKBOX (наричана по-долу “Политика за поверителност“) за вероятни промени, които биха били обявени тук на тази страница.

Тази политика за поверителност определя политиката на PICKBOX относно събирането, използването, разкриването и прехвърлянето на личните ви данни. Използвайки, посещавайки и разглеждайки PICKBOX, вие приемате и се съгласяване с практиките ни относно личните данни, описани по-долу в текста.

Цел на събиране на лични данни

Ние събираме лични данни предимно за да осигурим предоставянето на заявената услуга и да подобрим качеството на показваните резултати при търсене.

Продължителност на политиката за поверителност

Предоставяйки личната си информация, вие се съгласявате да установите контакт с нас и ни давате право да обработваме личната ви информация според оказаната цел. Защитата на поверителността на вашата информация е постоянна.

Събиране на лични данни

Данните, които събираме чрез платформи като Google Analytics, Google AdWords, Facebook или Midas са анонимни. Това значи, че не комплектоваме личните данни с други параметри (примерно името и фамилията ви с други данни, отнасящи се до използването на услугите ни). С други думи, бисквиткте, които събираме, не съдържат данни, които да ни позволят да идентифицираме потребителите. В случай че настройките ви не позволяват събирането на определени данни – данните няма да бъдат събрани и запаметени (примерно програма за блокиране на бисквитки). Ако случаят при вас е такъв, не гарантираме оптимално потребителско изживяване.
Запазваме правото си да наблюдаваме взамиодействието ви с нас и да събираме данни, отнасящи се до вас и до начина, по който използвате услугите ни, включително, но не ограничено до вашата онлайн дейност, кореспонденция, устройства и софтуерна информация (примерно операционна система, интернет браузър).

Събираме следната информация:

Име и фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер – можем да използваме тази информация само ако вие ни я предоставите (примерно чрез форма за контакт или имейл)
Бисквитки/пиксели – автоматично събираме общи данни като прекарано време на уебсайтове, местоположение на потребителя и тип устройство. Бисквитките и пикселите биват събирани чрез Google Analytics, Google AdWords и/или Facebook.

Данните, които събираме, ги използваме за:

Генериране на вътрешни доклади – за нас потребителското изживяване е важно и затова постоянно се стремим да подобряваме услугите си
Настройки на съдържанието – търсим информация за местоположението или настройките, за да приспособим езика на интерфейса и/или наличното съдържание
Рекламни дейности – използваме събраната информация, за да рекламираме чрез различни платформи/рекламни канали като периодични бюлетини, Google AdWords, Google AdWords remarketing, Facebook и Facebook remarketing.

В случай че искате данните ви да бъдат премахнати от рекламните мрежи на Google или Facebook, посетете потребителския си профил на съответната платформа и променете настройките си относно рекламите и споделянето на лични .
В случай че имате въпроси или искате данните ви да бъдат премахнати от базата ни данни (когато това е възможно), свържете се с нас на имейл: info@pickbox.tv

Съдържание на политиката за поверителност

Събираме и обработваме личната ви информация в съответствие с общия регламент относно защитата на данните, EC 2016/679. Ще съхраняваме данните по подходящ начин, гарантирайки тяхната поверителност. Няма да предаваме събраните данни на трети страни без изричното ви позволение.

Ние събираме само лична информация, която ни е предоставена доброволно. Никога не изискваме тази лична информация да ни бъде предоставена, за да получите достъп до уебсайтовете ни, нито ще изискваме да предоставяте повече от необходимата лична информация, за да използвате уебсайтовете ни.

Pickbox няма да ви изпраща непоискани имейли. Pickbox не отговаря за случайни грешки или грешки вследствие на форсмажорни обстоятелства, причинили пробив в гарантираната защита на данните ви, но гарантира, че грешката ще бъде отстранена възможно най-скоро.

Ние не продаваме, прехвърляме или разкриваме личната информация, събрана чрез уебсайтовете ни, на никой извън PICKBOX без вашето съгласие (освен данните, които са нужни на бизнес партньорите ни с цел предоставяне/активиране на услугата). Това не включва случаи, при които търговецът е задължен да предостави или осигури достъп до личните данни на купувача при получаване на валидна заповед от националните власти в съответствие със закона.

Търговецът събира личните данни на купувача само до степента, необходима за изпълняването на задълженията, информирайки купувача за новите продукти и предоставяйки промоционални материали, подобрявайки клиентските отношения и проверявайки друга информация, необходима за онлайн пазаруване.
Купувачът има правото да поиска поправка или промяна на невярна лична информация. Търговецът периодично предлага на купувача опцията да избира как се използват данните му, включително опцията да избере дали да бъде премахнато името му от списъците с рекламни цели.

Поверителност на данните

Искаме да подчертаем, че когато посещавате уебсайтовете ни, личните ви данни остават поверителни, освен ако самите вие не ги разркриете доброволно пред трети страни.

Данни, покрити от системата за защита на личните данни:
Име и фамилия, дата на раждане, домашен адрес, имейл адрес, телефон/факс, други упоменати данни, които искате да останат поверителни.

Безопасност на данните

За да осигурим сигурността на данните на глобалните ни сървъри, както и достъпа до услугите за всички потребители, системата ни използва софтуер, който следи онлайн посещенията и разпознава нежелани опити за пренос или промяна на данните или вреди от някакъв друг вид.
Нежелани опити за пренос или промяна на данните на това местоположение са строго забранени.

Контрол

Всеки човек има правото да провери събраните си лични данни и да изисква достъп да ги промени, както и правото да коригира, изтрие, ограничи обработката и прехвърлянето на данни, както и по всяко време може да прекрати позволението за използването на личните данни, както и да изисква промяната или изтриването им от базата данни.
Това може да стане чрез подаване на искане до служителят по защита на личните данни, писмено или лично чрез посещение в офиса ни.

Използване на бисквитки

За по-улеснено разглеждане на уебстраниците ни, глобалният ни сървър използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които сървърът оставя на компютъра на потребителя, за да следи избора на език на различните уебсайтове, както и в случаите, когато се търси достъп до части от уебсайтовете, които изискват въвеждането на потребителско име и парола. Бисквитките не могат да бъдат използвани за стартирането на програми или прехвърлянето на вируси на вашия компютър. Разглеждането на уебсайтовете ни е възможно и без бисквитки, ако браузърът ви е конфигуриран така, но тогава някои функции няма да са налични.

Имейл съобщения

Когато ни изпращате имейл съобщения с лична информация, чрез която ви идентифицираме, дали по имейл с въпроси или коментари, или чрез формата на уебсайта, тези данни ги използваме единствено и само за да отговорим на искането ви.

Връзки

Правим всичко по силите си, за да сме сигурни, че всички връзки на нашите уебсайтове водят до уебсайтове, които не съдържат нелегално или зловредно съдържание. Въпреки това уебсайтовете и адресите се променят бързо и не можем винаги да гарантираме за съдържанието на всеки уебсайт, към който ви пренасочваме. Ако имате някакви въпроси или притеснения относно политиката за поверителност или относно работата ви с този интернет адрес, моля, свържете се с нас.

За връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно тази политика, свържете се със служителя на Pickbox , отговорен за защита на данните:
Име и фамилия: Марияна Гредел
Имейл: info@pickbox.tv
Адрес: Радничка цеста 50, 10 000 Загреб