Импресум

Информация за компанията:

Pickbox d.o.o.
Радничка цеста 52
10 000 Загреб

Имейл: info@pickbox.tv

Компанията е регистрирана в:

Търговски регистър в Загреб Tt-13/19783-4; MBS: 080869251; OIB: 03331453241

Членове на борда:

Sanja Božić-Ljubičić, MEDIJI-SVE O d.o.o.

Акционерен капитал:
2.640,00 Евро изцяло вписани

IBAN:

HR1423400091110701581 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

HR9823600001102375767 Zagrebačka banka d.d.